top of page

चिकित्सा सेवाहरू

प्राथमिक हेरचाह सेवाहरू

चेक अपहरू
मधुमेह हेरचाह
हृदय रोग हेरचाह
उच्च रक्तचाप हेरचाह
खोपहरू
शारीरिक परीक्षाहरू
बिरामी भ्रमणहरू

Patient_Photo_6 (1 of 1).jpg
बाल रोग

राम्रो बाल हेरचाह
खोपहरू
ओहायो कल्पना पुस्तकालय

Patient_Photo_10 (1 of 1)_edited.jpg
bottom of page