top of page

betalingsinformatie

Om een betaling te doen:

Zorg ervoor dat u het rekeningnummer vermeldt in het memogedeelte wanneer u uw betaalbaar gestelde cheque verzendt naar "De zorgverbinding", naar: 1401 Steffen Avenue, Cincinnati, OH 45215

Jaarlijkse update voor kortingsservices

Om diensten met korting te ontvangen, moeten alle patiënten een overeenkomst voor diensten met korting indienen (zie hieronder). Dit formulier moet JAARLIJKS worden ingediend om kortingen te behouden. Patiënten moeten dit formulier meenemen samen met een van de volgende gedocumenteerde bewijzen van inkomen (POI).

Soorten bewijs van inkomen Documenten:​

  • Minimaal 2 loonstroken van iedereen die in het huishouden werkt

  • W2

  • Belastingdocumenten van vorig jaar

  • Notariële brieven met vermelding van inkomsten uit alle bronnen

  • Notariële document(en) van werkgevers, familieleden of iemand die ondersteuning biedt

* Als niet alle documentatie wordt verstrekt op het moment van zorg, komen patiënten mogelijk niet in aanmerking voor diensten met korting. *
Ook worden diensten niet met terugwerkende kracht verdisconteerd. Alle diensten die aan patiënten worden verleend, moeten volledig worden betaald.

Formulieren:

Screen Shot 2022-10-28 at 4.16.43 PM.png

Inkomstenblad

Screen Shot 2022-10-28 at 4.16.43 PM.png

Hoja de Ingresos

Diensten met korting:

Om diensten met korting te ontvangen, moet het volgende formulier worden ingevuld. Patiënten kunnen thuis informatie printen en invullen, of ervoor kiezen om alle formulieren tijdens het bezoek in te vullen. Het invullen van formulieren vóór het bezoek versnelt de tijd die nodig is om de aanbieder te zien.

Screen Shot 2022-10-28 at 4.16.18 PM.png

Korting voor documentatie met bevestiging van services

Documentatiekaart voor de descuento-services

Screen Shot 2022-10-28 at 4.16.18 PM.png

Weigering van diensten met korting (geen korting)

Rechazo por servicios descontados (Sin descuento)

bottom of page